องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ 045583271-2 โทรสาร 045583272 e - mail 6350386@dla.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000004
วานนี้ 000010
เดือนนี้ 000115
เดือนก่อน 000711
ปีนี้ 002899
ปีก่อน 004985
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย - 3 ก.พ. 65(ดู 88) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 3 ก.พ. 65(ดู 70) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 31 ม.ค. 65(ดู 79) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ(สอบ) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 31 ม.ค. 65(ดู 70) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 11 ม.ค. 65(ดู 78) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง  - 4 ม.ค. 65(ดู 61) 
  แนวทางการป้องกันโรคลัมปีสกิน - 25 พ.ค. 64(ดู 239) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผัาขาวม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 เม.ย. 65(ดู 16) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 เม.ย. 65(ดู 15) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 เม.ย. 65(ดู 27) 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 1 ต.ค. 64(ดู 12) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายระหว่าง บ้านโนนเปือย ม.1 - บ้านชลประทาน ม.12 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก - 29 ก.ย. 64(ดู 144) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 23 ส.ค. 64(ดู 194) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านโนนเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ ( e - bidding) - 8 มิ.ย. 64(ดู 211) 

ภาพกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต (ดู 59)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ให้บริการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบ้านดอนหวาย (ดู 75)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มสตรีทอเสื่อกก (ดู 404)

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ดู 329)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู 346)

แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 (ดู 449)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 : [22 เม.ย. 65]
  รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [22 เม.ย. 65]
  รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ปี 2564 : [15 เม.ย. 65]
  รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ปี 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 : [13 เม.ย. 65]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : [10 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ พนักงานจ้าง 1 ต.ค.2564-31 มี.ค.2565 : [8 เม.ย. 65]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย : [7 เม.ย. 65]
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 : [7 เม.ย. 65]
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 : [7 เม.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ