รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564   11 ก.พ. 65 60
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564   3 ก.พ. 65 83
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565   1 ก.พ. 65 67
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 65 57
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 64 45
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564   1 พ.ย. 64 46
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   1 ต.ค. 63 111
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2   10 เม.ย. 63 220
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 62 719
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ อบต.โนนเปือย   11 เม.ย. 62 209
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2   15 ม.ค. 62 229
งบแสดงฐานะทางการเงิน 61   22 พ.ย. 61 376
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 61 218