ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 31 ส.ค. 65 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 ส.ค. 65 33
การขยายการกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 1 ก.ค. 65 53
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น 15 มิ.ย. 65 56
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิ.ย. 65 65
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย 10 มิ.ย. 65 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 3 ก.พ. 65 158
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 3 ก.พ. 65 143
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 31 ม.ค. 65 158
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ(สอบ) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 31 ม.ค. 65 141
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 11 ม.ค. 65 148
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง 4 ม.ค. 65 118
สรุปผลการดำเนินงานจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 15 ต.ค. 64 31
แนวทางการป้องกันโรคลัมปีสกิน 25 พ.ค. 64 329
การให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 14 พ.ค. 64 34
ป้องกันภัยไข้เลือดออก ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 6 พ.ค. 64 42
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม 28 เม.ย. 64 252
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม 1 เม.ย. 64 261
การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล COVID - 19 ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย 17 ก.พ. 64 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 63 267
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถาม 1 ก.ค. 63 393
คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 63 235
คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคโควิด - 19 12 มี.ค. 63 213
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกตอบต.โนนเปือย 27 ม.ค. 63 477
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 ม.ค. 63 156
ประชาสัมพันธ์ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ 8 ส.ค. 62 1161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 29 มี.ค. 62 465
ปิดประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 22 พ.ย. 61 443
ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 28 ก.ย. 61 453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 61 455