ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 17

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ปี 2564   15 เม.ย. 65 50
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ปี 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564   13 เม.ย. 65 55
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย   7 เม.ย. 65 40
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)   5 เม.ย. 65 36
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ธ.ค.2564)   5 ม.ค. 65 34
รายงานผลการให้บริการกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลโนนเปือย ต.ค.63-มี.ค.64   13 พ.ค. 64 183
การจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562   1 ต.ค. 62 243
การจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)   1 ต.ค. 62 237